logoMS ZS male

Zápisy do 1. ročníku ZŠ jsou prezenční, k zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a potřebnými dokumenty. S sebou je potřeba donést vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.

Termíny:

Pobočka Louny: 29.-30. 4. 2022
Pobočka Slaný: 26. 4. 2022
Pobočka Kladno: 22.-23. 4. 2022

Přihlaste se zde: KWE015 - Přihláška k zápisu (skolaonline.cz) Prosím, pozor! Při výběru termínu pro zápis rozklikněte volbu místnosti a tam zvolte pobočku.

Přihlášku si vytiskněte a vyplňte a přineste s sebou k zápisu.

Rodiče, kteří žádají o odklad nebo jejich dítě nedosáhne v den zahájení školní docházky šesti let si pro urychlení zápisu mohou vytisknout ještě další dokumenty.

Ti, kdo chtějí zažádat o odklad si vytisknou: Žádost o odklad a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny.
Ti, jejichž dítě nedosáhne k 31. srpnu 2022 šesti let si vytisknou: Žádost o přijetí před šestým rokem a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny a souhlasem pediatra.

Těšíme se na Vás.

ZŠ Montessori Slaný

 

 Kritéria pro přijetí do ZŠ Montessori Slaný a MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 Kriterium  počet     bodů  poznámka

 Sourozenec v MŠ/ZŠ
 (doplňkové kritérium)

při  rovnosti  bodů  Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ Montessori Slaný
 Předpoklady dítěte pro

 vzdělávání v Montessori
 systému   (motivace/zaujetí/samostatnost
 dítěte při zápisu, pro ZŠ-
 předchozí docházka do   MŠ Montessori ) 

max 33 Zda dítě jeví zájem o práci s nabídnutými pomůckami, zda si vybere a pracuje s pomůckami s podporou učitelky nebo samostatně; zda v předchozích letech navštěvovalo jinou MŠ Montessori nebo MŠ Montessori Slaný, zná práci v zařízení podle principů Montessori.
 Bydliště dítěte se nachází ve

 spádové oblasti   Slaný/Kladno/Louny a blízkého
 okolí (do 10 km od města)

 0 nebo 5 Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem zvýhodní děti bydlící v místě školy a blízkém okolí. 

Pořadí dětí se řídí součtem bodů jednotlivých kritérií. Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte. Pokud není kapacita MŠ/ZŠ naplněna probíhá další zapisování dětí individuálně.