logoMS ZS male

Připravit navazující vzdělávací systém:

 • pro děti od 3 do 6 let mateřskou školu
 • pro děti školou povinné základní školu od 1. do 9. ročníku ve věkově smíšených třídách
 • v budoucnosti bychom chtěli rozšířit nabídku o práci s dětmi do tří let 

Připravit školu, která využívá přirozenou potřebu „učit se společně“:

 • pro děti, protože společné učení je jejich přirozenost
 • pro mladší děti, které se snadno učí od svých starších kamarádů
 • pro  starší děti, které se mnohému naučí, když mohou být vzory a pomocníky svých mladších kamarádů
 • pro dospělé, kteří se společně učí  pomáhat všem dětem k samostatnosti
 • pro malé, velké i dospělé, protože společné učení pomáhá všem

Připravit školu, která má hodnoty:

 • samostatnost v jednání a myšlení
 • snahu domluvit se s druhými a vyjádřit své myšlenky s respektem a v míru
 • dovednost umět si plánovat a rozhodovat, co chci dělat
 • umění věnovat se tomu, co mi přináší radost a uspokojení
 • učení s osobním nasazením podle svých možností
 • vlastní zodpovědnost za své učení pro život
 • zodpovědnost za své činy a chování vůči druhým lidem a okolnímu světu

Připravit školu, kde se pracuje podle pedagogického systému Montessori, protože:

 •         ho považujeme za moderní a nadčasový
 •         nabízí inkluzívní prostředí, a tedy možnost pro každé dítě
 •         vede děti k přirozenému učení, objevování a budování vlastní sebejistoty
 •         má připraven ucelený výchovný a vzdělávací program pro vedení dítěte od narození do jeho dospívání
 •         staví na vědeckém přístupu k poznání dítěte a jeho vzdělávání
 •         učitelé a rodiče spolupracují ve prospěch dětí
 •         pomáhá učitelům a rodičům připravit pro děti prostředí na míru jejich vývojovým potřebám 
 •    je to program rozšířený po celém světě pro své efektivní učení a osobní spokojenost dětí
 •         Montessori školy jsou vyhledávány rodiči jako kvalitní a exkluzivní vzdělávací systém
 •         Montessori školy podporují své pedagogy v dalším osobním a profesním rozvoji 

Připravit školu, kde se děti učí:

 •         ve věkově smíšených skupinách – podporuje přirozené vzájemné učení dětí
 •         bez programové soutěže a známkování
 •         v bezpečném vztahovém prostředí
 •         udržet si přirozenou radost z učení a objevování
 •         volbě a svobodě vybírat si osobní úkoly pro své učení a růst
 •         dávat do své práce osobní nasazení a podporovat v tom také ostatní 
 •         společně sestavovat pravidla komunity a řídit se jimi
 •        samostatnosti, sebe organizaci a ohleduplnosti
 •         vzájemně se inspirovat

Připravit školu, kde podpora dětí má tyto cíle:

 • samostatnost, sebedůvěra a etika v rozhodování
 • statečnost v odpovědnosti
 • zájem stále objevovat a chuť učit se nové věci a informace