logoMS ZS male

Klubík
Klubík
IMG 20210915 093404

 

IMG 20210625 0856141

 

IMG 3498

 

IMG 20210625 0856141

 

20210428 104937

 

20210528 103100

 

20210901 083731

 

20210917 212453

Základní škola, jako škola zapsaná v rejstříku škol, funguje od 1. 9. 2019.

Od 1. 9. 2020 je v rejstříku škol zapsaná i mateřská škola.

Škola i školka  se nacházejí v budově bývalé lounské Obchodní akademie, která prošla pro školní potřeby celkovou rekonstrukcí. V části přízemí je prostor školky a školní družina, šatny, sklad, učebna a jídelna. V prvním patře jsou další školení učebny, kancelář a pracovna pedagogů. Vedle budovy školy je zcela nově upravená zahradu, kterou nejvíce využívá školka. Plánujeme ještě upravit další prostor kolem budovy školy.  

Mateřská škola

Předškolákům od 3 let nabízíme příjemné, klidné, inspirativní a podnětné prostředí ve dvou velkých místnostech – jedna je určena na práci, druhá na relaxaci. Děti pracují s Montessori materiály, které podporují objevování, třídění a uspořádání informací, myšlení a celkově přípravu na školu a na život. Program je zaměřen na praktické činnosti (kuchyňka, dílna, zahrada, rukodělné práce), rozvoj smyslového vnímání, podle zájmu dětí na čtení, psaní, matematiku a jednoduchou vědu. Děti pracují společně ve věkově smíšené třídě. Kapacita předškolního zařízení je 24 dětí, v současnosti je naplněna.

Materiály a pomůcky jsou v nízkých otevřených policích, aby si děti na vše dosáhly samy. Každý den se společně
sejdeme v komunitním kruhu – povídáme si, zpíváme, máme pohybová cvičení.

Denně chodíme ven - na hřiště, na zahrádku nebo do přírody. Tvoříme, malujeme zpíváme, vyrábíme, vaříme a pečeme.
Ve školce máme vždy nějaké zvířátko, o které se děti starají (aktuálně rybičky).

Děti se učí dodržovat pravidla potřebná pro práci v kolektivu:

  • můžu si vybrat, při práci mám svoje místo
  • když skončím činnost, všechno zase uklidím a pak si vezmu něco dalšího
  • když dělám věci tak, jak nejlépe umím, užiju si radost z toho, jak mi to jde
  • činnosti se dokončují
  • neruším druhé v jejich práci

Děti se učí pro radost ze svého vlastního pokroku – chtějí TO prostě objevit a umět. 
Učí se spolupracovat s ostatními – být také rádci a pomocníky někoho druhého – to je přirozený úspěch.

Praktické činnosti vedou děti k dovednosti sebeobsluhy a péče o prostředí i o druhé – a tak roste jejich sebevědomí, ale stejně tak i zájem o jejich okolí.

Provoz:
pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hodin

Pedagogický tým:
2 pedagogové + 1 asistentka + 1 pedagog jako native speaker

Školné je využíváno na neinvestiční náklady (nájem, energie, hygienické potřeby, úklid), spotřební materiál pro výuku, dopravu a program mimo školku, nákup pomůcek a materiálů pro výuku.  Platy pedagogů jsou hrazeny ze státních příspěvků. Stravování zajišťuje MŠ (obědy dovážené ze školní jídelny ZŠ Otakara Jaroše).

Základní škola

Školáci ve věku od šesti let pracují ve dvou věkově smíšených skupinách. Aktuálně školu navštěvuje 35 žáků v prvním trojročí a 22 žáků ve druhém trojročí. Máme pro ně připraveny čtyři velké příjemné učebny – dvě kmenové třídy určené na práci, učebnu pro výuku angličtiny a výtvarné výchovy a hudebnu.

Školní vzdělávací program je připraven podle principů Montessori programu. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme. Ve škole pracují také děti, které potřebují podporu asistenta pedagoga.

Důležitou organizační formou je tak zvaná „volná práce dětí“, kdy si děti učí plánovat pořadí činností a regulují si časovou dotaci, kterou na své učení potřebují. Společně probíhá tělesná výchova, v menších skupinách probíhá učení cizích jazyků, hudební a výtvarné činnosti. Na 2. stupni si děti volí pro část výuky odborné kluby, ve kterých se s vedením pedagogů věnují podrobnější výuce v určeném výukovém oboru a tématech.

Děti nemají učebnice, ale používají připravené materiály a pomůcky, encyklopedie, komunikační technologie a další způsoby učení (výpravy do galerií, muzeí, divadla, exkurze za poznáním…).  Výuka naplňuje klíčové kompetence a očekávané výstupy oborů předepsané státním Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ.

Výsledky vzdělávání nejsou hodnoceny známkami, ale slovním popisem toho, co žák zvládl za dané školní období po výukové, komunikační a dovedností stránce. Dospívající žáci budou mít k hodnocení školní práce také systém kreditů, který později umožňuje převedení jejich hodnocení na známky podle požadavků dalšího studia. Postup svého dítěte v učení sledují rodiče v Deníku školní práce, kam si žáci každý den svoji školní práci zapisují, a v portfoliu dokončené školní práce. Žáci svoji školní práci představují rodičům dvakrát ročně při konzultacích s učitelem. Pro rodiče jsou plánovány také další informativní schůzky a individuální pohovory podle potřeby.

Třídy jsou zařízeny jako pracovny s různě rozmístěnými stolky, policemi s pomůckami, školní knihovnou, v učebnách jsou  tabule a flipcharty, místo pro školní pomůcky každého dítěte, místo pro společné sdílení v komunitním kruhu, pro další práci dětí jsou připraveny například kuchyňský kout, , relaxační koutek a prostředí pro výtvarné a herní činnosti...Ve škole není tělocvična, sportovní činnosti jsou zajištěny jako přibližně dvouměsíční kurzy na vhodných sportovištích, například: plavání, bruslení, atletika, cvičení v tělocvičně na nářadí, míčové hry a další. Pro odpolední program všech dětí nabízí škola kroužky podle aktuálních možností, zaměřené většinou na tvořivé činnosti.   

Provoz: 8.30 – 12.45, - 13.15 hodin (+ družina 7.30 – 8.30 12.45 – 16.00 hodin / odpolední škola pro starší děti do 15.30)

Pedagogický tým:
 
1. trojročí: 2 pedagogové + asistentka
2. trojročí: 3 pedagogové; 2  externí pedagogové angličtiny + jedenkrát týdně dochází na celý den anglický native speaker,  1 externí pedagog pro výuku tělesné výchovy, družina: 1 družinářka + asistentka

Školné je využíváno na neinvestiční náklady (nájem, energie, hygienické potřeby, úklid), spotřební materiál pro výuku, dopravu a program 
školních akcí mimo školu, nákup pomůcek a materiálů pro výuku. Děti mají svůj penál, ostatní potřeby jsou hrazeny ze školného. Platy pedagogů jsou hrazeny ze státních příspěvků. Stravování dětí probíhá ve výdejně v budově školy. 

Kontakty: Poděbradova 639, Louny 440 01, Hana Pšenská, 605 779 369, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak se k nám dostanete: