Pobočka Louny

Klubík

Od 1. 9. 2019 funguje ZŠ jako škola zapsaná v rejstříku škol!

Předškoláci i nadále navštěvují Klub, ale od roku 2020/2021 bude tento rovněž zapsán do rejstříku škol jako MŠ a přestěhuje se do nově zrekontruovaných prostor.

Předškoláci i školáci pracují v oddělených prostorách a věnují se činnosti úměrné svému věku.

 

SvtlankaEmika

Klub 

Předškolákům od 3 let nabízíme příjemné, klidné, inspirativní a podnětné prostředí ve dvou velkých místnostech – jedna je určena na práci, druhá na relaxaci.

Děti pracují s Montessori materiály, které podporují objevování, třídění a uspořádání informací, myšlení a celkově přípravu na školu a na život.

Program je zaměřen na praktické činnosti (kuchyňka, dílna, zahrada, rukodělné práce), rozvoj smyslového vnímání, podle zájmu dětí na čtení, psaní, matematiku a jednoduchou vědu.

Děti pracují společně ve věkově smíšené třídě. Kapacita předškolního oddělení klubu je přibližně dvacet dětí, v současnosti zde pravidelně dochází dvanáct dětí.

Provoz: pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hodin
Pedagogický tým: 2 pedagogové + 1 asistentka
Školné: 3.500 Kč/měsíc (10 měsíců v roce)
Stravování: vlastní

 


MatyLidkaZákladní škola

Školáci ve věku od šesti do desíti let pracují v jedné věkově smíšené skupině sedmnácti dětí. Máme pro ně připraveny dvě velké příjemné místnosti – jednu určenou na práci, druhou pro výuku angličtiny a relaxaci.

Program je připraven podle principů Montessori. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme. 

Provoz: 8.30 – 12.30 hodin (+ družina 7.30 – 8.30    12.30 – 16.00 hodin)
Pedagogický tým: 1 pedagog + 1 asistent
Stravování: ve školní jídelně 4. ZŠ Louny
Školné: 3.000 Kč/ měsíc (12 měsíců v roce)

.

Kontakty: Poděbradova 639, Louny 440 01, Hana Pšenská, 605 779, 369, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

spolen

IMG 20180831 175105

 

 

K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.