logoMS ZS male

Z Kladno
 Z Kladno

Z Kladno 
 Z Kladno
 Z Kladno

Pobočka naší školy v Kladně začala fungovat od 1. září 2019. Ve škole pracují děti 1. až 3. ročníku v jedné věkově smíšené třídě. Každý rok budou postupně přibývat žáci do 1. ročníku do naplnění všech devíti ročníků celé ZŠ. 

Školní vzdělávací program je připraven podle principů Montessori programu. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme. Ve škole pracují také děti, které potřebují podporu asistenta pedagoga.

Škola je umístěna na adrese Floriánské náměstí 103, 272 01 Kladno.

Důležitou organizační formou je tak zvaná „volná práce dětí“, kdy si děti mohou volit pořadí činností a regulují si časovou dotaci, kterou na své učení potřebují. Společně probíhá učení cizích jazyků, tělesná a hudební výchova.

Děti nemají učebnice, ale používají připravené materiály a pomůcky, encyklopedie, komunikační technologie a další způsoby učení (výpravy do galerií, muzeí, divadla, exkurze za poznáním…).  Výuka naplňuje klíčové kompetence a očekávané výstupy oborů předepsané státním Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ. 

Výsledky vzdělávání nejsou hodnoceny známkami, ale slovním popisem toho, co žák zvládl za dané školní období po výukové, komunikační a dovedností stránce. Postup svého dítěte v učení sledují rodiče v Deníku školní práce, kam si děti každý den svoji školní práci zapisují, a v portfoliu dokončené školní práce. Dítě svoji školní práci představuje rodičům dvakrát ročně při konzultacích s učitelem. Pro rodiče jsou plánovány také další informativní schůzky a individuální pohovory podle potřeby.

Třídy jsou zařízeny jako pracovny s různě rozmístěnými stolky, policemi s pomůckami, školní knihovnou, v učebnách jsou velké tabule, místo pro školní pomůcky každého dítěte, místo pro společné sdílení v komunitním kruhu, pro další práci dětí jsou připraveny například kuchyňský kout, pracovní stůl pro polytechnické činnosti, relaxační koutek a prostředí pro výtvarné a herní činnosti… 

Školné je využíváno na neinvestiční náklady (nájem, energie, hygienické potřeby, úklid), spotřební materiál pro výuku, dopravu a program 
školních akcí mimo školu, nákup pomůcek a materiálů pro výuku. Děti mají svůj penál, ostatní potřeby jsou hrazeny ze školného. Platy pedagogů jsou hrazeny ze státních příspěvků. Stravování dětí probíhá v budově školy.

 

K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 


 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak se k nám dostanete: